از جمله اشعاری که در این اثر برای اولین‌بار به چاپ رسیده، متن کامل قطعه «بشارت» است که در زمان پهلوی به دلیل سانسور، تنها بخش کمی از آن منتشر شد. در مجموعه فعلی این سروده به‌صورت کامل به چاپ رسیده است. «کشتگاه شاعر»، «دریغا جوانی» و... از دیگر عناوین شعرهای تازه‌کشف شده از نیماست. مجموعه اشعار نیما یوشیج در هشت دفتر به همراه دستخط شاعر به کوشش شراگیم یوشیج در ۷۰۴ صفحه و به قیمت ۱۱۵ هزار تومان به چاپ رسیده است.