موزه رضا عباسی کاشانی در سال ۱۳۵۶ در خیابان شریعتی تهران گشایش یافت و به یاد نقاش مشهور دوره صفوی اهل کاشان رضا عباسی نام‌گذاری شد. مجموعه‌های به نمایش درآمده در این موزه آثاری از هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن بیستم یعنی پایان دوره قاجار را در برمی‌گیرد. این آثار بر اساس ترتیب زمانی به نمایش در آمده‌اند، بنابراین بازدیدکنندگان می‌توانند سیر تکامل هنر، تمدن و فرهنگ را در ایران زمین دنبال کنند. این چینش در میان موزه‌های دیگر ایران منحصر به فرد است.