این کتاب ضمن انگیزه دادن به خوانندگان برای کسب درآمد بیشتر، راهکارهایی عملی نیز ارائه می‌دهد تا بتوانند کسب و کار کوچک یا بزرگ خود را ایجاد کنند و رشد دهند. به همین دلیل مولف نام اصلی کتاب را «چگونه رشد کنیم نه گذران» گذاشته و در عنوان فرعی آن توضیح داده است که با دانستن مطالب این کتاب،‌ حتی در دوره‌های رکود هم می‌توان بنگاهی را به موفقیت رساند. مولف در این سلسله سخنرانی‌اش که آن را به کتاب تبدیل کرده است از مزیت گوگل برای کمک به رشد کسب و کارها به کرات سخن می‌گوید. کتاب «بنگاه چگونه رشد می‌کند؟» در ۱۰۳ صفحه و به قیمت ۱۲هزار تومان از سوی انتشارات «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده است.