پیش‌تر داوران مسابقه‌ تئاتر «ایران یک» متشکل از حسین مسافرآستانه، الهام کردا و رضا گوران اسامی چهار نامزد را در حوزه‌ موسیقی اعلام کرده بودند؛ اما در حین برگزاری اختتامیه به علت تکثر نامزدها در بخش‌های گوناگون مسابقه، در اشتباهی سهوی نام عرفان خاتونی‌مقدم برای موسیقی نمایش «آقامحمدخان» به‌عنوان نفر برگزیده و حائز دریافت تندیس جشنواره اعلام شد. دبیرخانه‌ جشنواره‌ سی و هفتم ضمن عذرخواهی و تصحیح این اشتباه، حسین کیان را برای موسیقی نمایش «آقا محمدخان» حائز دریافت تندیس به‌عنوان نفر برگزیده اعلام کرد و عنوان برتر این بخش برای موسیقی نمایش «عروسی خون» به میثم عبدی تعلق گرفت.