ابوالفضل حکیم‌پور گفت: تمام مجوزها از دستگاه‌های مختلف و امنیتی برای برگزاری این کنسرت اخذ شده بود، متأسفانه وجود گروه‌های بی‌شناسنامه و خودسر و تجمع آنها باعث نگرانی ما شد از این‌رو با تشخیص دادستانی شهر فیروزه و به علت جلوگیری از بروز مشکلات توسط این گروه‌ها مجبور به لغو کنسرت شدیم. وی توضیح داد: برخی از کانال‌های تلگرامی شروع به تفرقه افکنی میان دستگاه‌های اجرایی شهر فیروزه کرده بودند و از اتفاق پیش آمده سوء‌استفاده می‌کردند به همین علت مجبور به دادن بیانیه در رابطه با این کانال‌های تلگرامی بودیم. حکیم‌پور افزود: مبالغ دریافتی بلیت‌های کنسرت بازگردانده شده است. اکثر مردم به‌صورت اینترنتی بلیت تهیه کردند که مبالغ به همان شماره کارت‌هایی که خرید کرده بودند؛ بازگردانده شد کسانی که حضوری بلیت تهیه کردند نیز می‌توانند با مراجعه به مراکز بلیت فروشی مبالغ خود را دریافت کنند. سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزه گفت: در کشور ما برگزاری کنسرت غیرقانونی نیست و با اخذ مجوزهای لازم می‌توان کنسرت برگزار کرد. مردم ما مردمی با فرهنگ هستند و ما شاهد برگزاری کنسرت خواهیم بود؛ تنها دلیل لغو کنسرت اخیر جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی توسط گروه‌های بی‌شناسنامه بود و دلیل دیگری نداشت. قرار بود کنسرت گروه هوروش‌بند، یکم اسفند ماه طی دو نوبت در مجتمع تفریحی فیروزه گشت برگزار شود که به دستور دادستانی این شهرستان لغو شد.