همچنین در این شماره این عنوان‌ها نیز در جلد بازتاب پیدا کرده‌اند: «میانبر خطرناک؛ دور زدن تحریم از مسیر اقتصاد سایه چه عواقبی دارد؟»، «مهاجران؛ چرا ایرانیان ترک وطن می‌کنند؟» و «پایان شکیبایی؛ چگونه می‌توان طاقت مردم را اندازه گرفت؟» هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای ۱۲هزار‌تومان است.