نمایش اثر کمتر دیده شده میرزا غلامرضا در گالری دال