وی گفت: هر روز در آگهی‌های ترحیم روزنامه نیویورک تایمز به دنبال سوژه کتاب‌هایم هستم. خیلی وقت‌ها مطالب این آگهی‌ها را مطالعه می‌کنم و ایده‌های جدیدی برای نوشتن می‌گیرم. مثلا برای نوشته کتاب مرد معصوم از یک آگهی ایده گرفتم که مرگ مردی به نام رون ویلیامسون را اطلاع می‌داد که به خاطر جرم نکرده اعدام شده بود.  گریشام افزود: ویلیامسون هم‌سن من بود و سابقه شغلی‌اش نیز با من یکی بود. در بعضی از آگهی‌های ترحیم نیویورک تایمز داستان‌های واقعی بسیار ارزشمندی نوشته می‌شوند که هر کدام از آنها یک رمان هستند. نویسنده آثاری چون شیاد، مرد معصوم، وکیل، زمانی برای کشتن و اتاق مجازات معتقد است اکثر نوشته‌هایش را بر اساس تجربیات شخصی خود از حوادث و نوشته‌هایی می‌گیرد که هر روز در روزنامه‌ها نوشته می‌شوند.