این کتاب اوج هنرنمایی مرداک در به هم آمیختن ادبیات و فلسفه است. او چنان این دو مقوله را با تکیه‌ بر نظریه‌های خود، درهم تنیده که دشوار می‌توان آنها را از هم تمییز داد؛ در عین ‌حال که شاهد بیان ادبی فلسفه‌های مرداک هستیم. رمان «دریا؛ دریا» با فرم توصیفی آغاز و رفته‌رفته عناصر داستانی بر آن افزوده می‌شود تا اینکه در نیمه‌ دوم رمان به اوج می‌رسد. آیریس مرداک سال ۱۹۱۹ در دوبلین به‌دنیا آمد و در دانشگاه آکسفورد به مطالعه‌ علوم کلاسیک و تاریخ باستان رو آورد و در فلسفه شاگرد ویتگنشتاین بود. او رمان‌نویسی را از دهه ۱۹۵۰ آغاز کرد و تا پایان عمرش ۲۶ رمان نوشت که مضامین اصلی‌شان مساله‌ خیر و شر، عشق و روابط میان زنان و مردان، ضمیرناخوداگاه و مسوولیت هنرمند در جامعه بود. رمان «دریا؛ دریا» در۶۳۹ صفحه و به قیمت ۷۰هزار تومان از سوی نشر نیماژ به چاپ رسیده است.