وی که بیش از همه برای ایفای نقش در مجموعه فیلم‌های «جنگ ستارگان» و «ایندیانا جونز» شناخته می‌شود با تاکید بر اهمیت دانش درباره تاثیرات تغییرات آب و هوایی در عین حال که از ترامپ نام نبرد، گفت: در سراسر جهان، عناصر رهبری- از جمله در کشور خود من- برای حفظ سهم خود در شرایط فعلی، به انکار یا نادیده گرفتن علم می‌پردازند؛ اما آنها در سوی نادرست تاریخ ایستاده‌اند. فورد افزود: ما با این مساله روبه‌رو هستیم، آنچه من به آن باور دارم این است که ما امروز با بزرگ‌ترین بحران اخلاقی زمان روبه‌رو هستیم. آنهایی که کمترین مسوول ویرانی طبیعت هستند، بیشترین عواقب این مسائل را متحمل  می‌شوند. ترامپ همواره خطر تغییرات آب و هوایی را رد کرده و به‌تازگی با کاهش دما و هوای زمستانی در توییتر شوخی کرده است. وی همواره از رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده تا بگوید تغییرات آب و هوایی نظریات توطئه‌آمیزی هستند که چین آنها را اختراع کرده است.