ضیاء موحد می‌گوید این کتاب هم مانند کارهای دیگرم است؛ البته از نظر برخی به موضوعات متنوع‌تری پرداخته شده است؛ برخی از شعرها جنبه فلسفی و برخی هم جنبه طبیعت‌گرایی دارند. او با بیان اینکه وضعیت شعر در جامعه ما خوب است، درباره اینکه گفته می‌شود دوران شعر به سر آمده است، اظهار کرد: بارها و بارها این حرف‌ها زده شده است، حتی در خارج هم این موضوع را بیان کرده و گفته‌اند دوران شعر تمام شده است؛ اما هربار که این حرف‌ها زده‌ شده، شاعران مهمی پیدا شده‌ و این حرف را باطل کرده‌اند. مجموعه شعر «بعد از سکوت» سروده ضیاء موحد با ترجمه سعید سعیدپور به زبان انگلیسی، در ۷۵ صفحه با قیمت ۲۰ هزار تومان توسط انتشارات هرمس راهی بازار شده است.