اعضای این گروه در روز انتشار آلبوم جدیدشان خطاب به مخاطبان این سبک موسیقی و دوستدارانشان نوشته اند: «ما همه در دنیای قلب‌هایمان با هم برابریم و به هم نیازمند و ما در اندیشه و آرزوی جهانی نو هستیم. جهانی که در آن سنگ‌های تنها و کوچک بیابان محترمند. جهانی که در آن صدای قلب‌ها شنیده می‌شود. جهانی که در آن تنی در بند نیست. دلی آزرده نیست. طبیعت افسرده نیست. امروز روی درختان را بوسیدم. مه را در آغوش کشیدم و در خاک خوابیدم. به امید جهانی نو، آری... به امید آن روز.» این آلبوم شامل هفت قطعه به نام‌های «طغیان»، «دنیای نو»، «بیابانی»، «وانیا»، «عشق»، «رویای فردا» و «دعوت» است.