این کتاب در ترکیه با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده و آریسوی علاوه بر این نامه‌ها، نکاتی را از زندگی ناظم و پیرایه به متن افزوده که اطلاعات جدید و جالبی از رابطه‌ دو طرف نامه‌نگاری را در بر می‌گیرند. پیرایه که در ترکیه به بانوی گیسو حنایی مشهور است، این نامه‌ها را عمیقا صادقانه و با احساساتی شدید نوشته است. «ناظم حکمت در قلب پیرایه» تاکنون در ترکیه ۱۲۱ بار تجدید چاپ شده و ازجمله‌ محبوب‌ترین آثار حال حاضر ترکیه است. این کتاب با ۱۵۰ صفحه و قیمت ۱۶ هزار تومان توسط انتشارات سنگ در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.