این هنرمند توضیح داد: در وادی بازیگری و فیلمسازی بسیار اذیت شدم و به خاطر همین سختی‌ها و مرارت‌هایی که دیده‌ام، از کار بازیگری کناره گرفته‌ام، البته باید بگویم کارهای زیادی پیشنهاد می‌شود، که به خاطر سختی‌هایی که از این کار بر من روا شد، تصمیم گرفتم دیگر کار بازیگری را کنار بگذارم. بابک ادامه داد: در حال حاضر به نقاشی مشغولم، بیشتر شعر می‌گویم و به‌صورت خودخواسته از کار بازیگری فاصله گرفته‌ام. مدتی در کار بازیگری از تمام جهات متضرر شدم به این معنا که کار را انجام می‌دادم و متاسفانه پرداختی از سوی تهیه‌کنندگان صورت نمی‌گرفت، این شرایط آن قدر تکرار شد   تصمیم گرفتم بازیگری را کنار بگذارم.