شخصیت اصلی این کتاب، رسول نام دارد که راوی کودکی تا جوانی خودش است. او در مرکز خانواده‌ای ۴ نفره قرار دارد. در این خانواده شخصیت‌هایی از هر تیپ و قماشی از جمله پدر و مادر رسول، برادرش، همسایه‌های محله، حسین ناطق، سِد زرشکی، میتراسیاه، گلناز، احمد و... حضور دارند. «پشت فرودگاه» در۱۰۹ صفحه و به قیمت ۱۵ هزار تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.