مک‌دونالد بزرگ‌ترین رستوران زنجیره‌ای جهان است که ساندویچ هایش طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. بسیاری از مک‌دونالدها مکانی برای بازی کودکان دارند، ولی شعبه مک دونالد نیوزیلند اعلام کرده همراه ساندویچ کتاب‌های روالد دال را به کودکان هدیه می‌کند.  مک دونالد هدف از این اقدام خود را تشویق کودکان به مطالعه کتاب عنوان کرده است. در این پروژه کتاب‌خوانی طی شش هفته آینده حدود ۸۰۰هزار نسخه از کتاب‌های دال به کودکان هدیه داده خواهد شد. این پروژه تنها برنامه هدیه کتاب مک دونالد نیست و در سال‌های گذشته نیز در کشورهای دیگر چنین پروژه‌هایی را اجرا کرده است. جو میشل، مدیر شعبه نیوزیلند مک دونالد می‌گوید: شخصیت داستان‌های دال برای کودکان و والدین جذاب هستند و ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کتاب‌ها را همراه ساندویچ به کودکان هدیه کنیم.