«ریسک انتخاب» با طرح این پرسش که استراتژی مناسب در بازار مسکن چیست؟، «چک آپ سالانه» با این سوال که «در داووس ۲۰۱۹ چه گذشت؟» و «جعل تاریخ» با این پرسش که «آیا مصادره اموال کارآفرینان یک دروغ است؟» از جمله مطالب و پرسش‌هایی هستند که در مقالات و در گفت‌وگو با کارشناسان به آنها پاسخ داده شده است. تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» شنبه هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این هفته نامه ۱۰۰ صفحه‌ای ۱۲هزار تومان است.