گروهی از مهندسان شرکت Goodby Silverstein & Partners با استفاده از تصاویر و فیلم‌های باقی مانده از دالی به یک سیستم هوش مصنوعی تقلید از حرکات و رفتارهای وی را آموزش دادند و نتیجه کار طراحی چهره دالی از طریق این سیستم به گونه‌ای کاملا مشابه با خود دالی است. یک سیستم نقاشی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز با تقلید از دستخط و نوشته‌های دالی تلاش می‌کند تا فضایی جذاب را در موزه برای علاقه‌مندان به دالی ایجاد کند. البته باید توجه داشت صدای دالی که از طریق این سیستم هوش مصنوعی طراحی شده با صدای واقعی او تا حد زیادی فاصله دارد.