متن گفت‌وگوی تفصیلی و تخصصی با این شاعر که در سال ۱۳۸۶ انجام شده و نمونه‌ای از نقد و نظرهای منتشر شده درباره آثار این شاعر از دیگر فصل‌های این کتاب است. در نوشته پشت‌ جلد کتاب آمده است: سیمین‌برِ خلیلی (۱۳۹۳- ۱۳۰۶) یا سیمین بهبهانی شاعری است که در بیش از هفت‌ دهه شعرگویی، دو دوره عمده سنت /  نوسنت‌گرایی و نوگرایی را با تمرکز در قالب غزل از سر گذراند. وی را می‌توان گوینده‌ای چیره‌دست با تصویرها و زبانی همواره نوشونده و پرطراوت قلمداد کرد. او نه فقط شاعر که تکاپوگر مدنی، ترانه‌سرا، تحلیلگر شعر و روایتگر آثار منثور هم به شمار می‌رود. کتاب «سیمین بهبهانی، شاعر و تکاپوگر مدنی» به قلم کامیار عابدی در ۲۲۸ صفحه و با تیراژ هزار نسخه و قیمت ۲۹ هزار تومان توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شده است.