این موسیقیدان افزود: ما می‌توانیم هرچه را داریم خیلی بزرگ کنیم؛ اما کسانی که موسیقی را می‌شناسند می‌دانند ارکسترهای ما در چه حدی هستند؛ ارکسترهای ما در حدی نیستند که رپرتوارهای سنگین را اجرا کنند. همان‌طور که برای فوتبال مربی خارجی می‌آورند برای ارکسترها هم باید نوازنده و رهبر خارجی بیاورند. بزرگ‌ترین ارکسترهای دنیا تعصبی ندارند نوازنده‌هایشان ملی باشند. چکناواریان تاکید کرد: اگر امروز بتوانیم نوازنده دعوت کنیم، در ۳۰ سال آینده، وضعیت خوبی داریم. یک نوازنده باید از هفت سالگی شروع کند و ۳۰ سالگی در یک ارکستر بنوازد. آماده کردن یک موزیسین طولانی است. نوازندگان ارکسترها خیلی تلاش می‌کنند؛ اما توانایی خودنمایی کردن در دنیا ندارند. نباید در هنر تعصب داشته باشیم هنر برای دنیاست و ملیت ندارد بتهوون ایرانی هم هست.