احمد موسی در مقدمه کتاب نوشته است: «این کتاب زوایای پنهان زندگی اجتماعی ایرانیان را با همه آمال و آرزوهایشان در طی چند دهه نشان می‌دهد. داستان‌هایی که گنج‌های باارزشی را از ورای تاریخ با ابعاد انسانی و معنوی آن پیش روی خواننده می‌گذارد.» وی در ادامه می‌نویسد: «اهمیت این کتاب در این است که داستان‌های ترجمه‌شده از اقلیم‌ و فرهنگ‌های مختلف ایران می‌آیند و همگی از برترین داستان‌های ایرانی هستند که با بهترین نمونه‌های داستانی جهانی پهلو می‌زنند و گاهی برترند. این داستان‌ها خواننده عرب‌زبان را با خود به سفری هیجان‌انگیز برای کشف شگفتی‌های بلاد فارس می‌برد.»

«بهار آبی کتماندو» نام داستانی از شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده ایرانی و یکی از ۱۳ داستانی‌ است که ترجمه آن در این کتاب آمده است. دیگر داستان‌های موجود در این مجموعه عبارتند از‌: «داوود گوژپشت» صادق هدایت، «دید‌و بازدید» جلال آل احمد، «با کمال تاسف» نوشته بهرام صادقی، «مفتش» غلامحسین ساعدی، «تاپ...تاپ» جمال میرصادقی، «شهر کوچک ما» احمد محمود، «عقد» اسماعیل فصیح، «آبشوران» علی‌اشرف درویشیان، «بزرگ بانوی روح من» گلی ترقی، «کنیزو» منیرو روانی‌پور،«لکه‌ها» زویا پیرزاد و «جشن دلتنگی» نوشته عباس معروفی.