وی تصریح کرد: در این حوزه مرحوم صابری تاثیرگذاری جدی و کم مانند داشتند و اتفاق بزرگی که ایشان رقم زد این بود که با توجه به فضای جنگ در دهه ٦٠ با مجموعه طنز دو کلام حرف حساب به حوزه طنز ورود کردند و این بخش را سامان دادند. وی ادامه داد: اینکه با وجود فضای خاص جنگ و سوءظن‌ها طنزی فاخر و همراه با احترام خلق شود کار بزرگی است و مرحوم صابری این اتفاق را در آن سال‌ها رقم زدند. وی گفت: در فضای بعد از جنگ و در دوران سازندگی نیز ایشان با ادبیات طنز فاخر خود اقدامات تاثیرگذاری داشتند. وی افزود: بسیاری از ایده‌هایی که آقای صابری داشتند منجر به شمولیت شد؛ به‌طوری‌که حتی خود ایشان هم فکر نمی‌کردند که به چنین برندی تبدیل شود. صالحی در عین حال تصریح کرد: توجه به سرمایه‌های اجتماعی ضروری است و گل آقا نیز از جمله سرمایه‌های اجتماعی کشور به شمار می‌آید. در بخش دیگری از این دیدار، پوپک صابری فرزند مرحوم صابری ضمن ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری و احیای دوباره موسسه گل آقا گفت تجربه‌های بسیاری در این موسسه وجود دارد که باید از ظرفیت‌های آن در حوزه‌های کودک و نوجوان بهره برد.