همچنین سه عنوان دیگر «بداهه‌نوازان؛ چه کسی سخنگوی اقتصاد ایران است؟»، «پراید رسید به ماکسیما؛تصویر اقتصاد ایران در چالش #۱۰سال » و «قاعده و استثنا؛ بایدها و نبایدهای بانکداری مرکزی چیست؟» در جلد این هفته نامه‌ بازتاب پیدا کرده‌اند. هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. تجارت فردا ۱۰۰ صفحه دارد و بهایش ۱۲ هزار تومان است.