در ادامه نادر رفتاری نیز به این مساله اشاره کرد که موفقیت از لحظه‌ای که شکست می‌خورید شروع می‌شود و به این بستگی دارد که انسان چطور بتواند بین این دو مرحله، توازن ذهنی برقرار کند. او گفت: در سازمان متبوع من، هر مشتری به منزله یک میکرو پروژه است و این ‌‌‌باید در ذهن تمام کارکنان جا بیفتد که موفقیت مثل مشق شب نیست که از روی آن بنویسیم و فردا یک صدآفرین پایان بخش زحمات شب گذشته باشد،‌ موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی است و باید آن را بپذیریم. ایرج حسابی، فرزند دکتر حسابی، نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود. او با ذکر خاطره‌ای از پدرش گفت: پدرم در روزهایی که ساکن مناطق محروم ایران بود مدام پیام‌هایی دریافت می‌کرد؛ با این مضمون که چرا با داشتن پیشینه علمی شایان توجه، در چنین وضعیتی سر می‌کند. او هم در جواب می‌گفت: برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کنیم و چه جایی بهتر از کشور خودم که مردمش، قدردان تلاش‌های دیگران هستند.