وی افزود: ضمنا تلاش کردیم ایماژهایی را هم ایجاد کنیم؛ چرا که بخشی از لذتی که مخاطب از داستان می‌برد این است که ایماژها و تصاویر کتاب‌ها کامل‌تر شود. افرادی که کتاب می‌خوانند در واقع در تصویرها دچار نقصان می‌شوند و ما فکر کردیم که بتوانیم در قالب یک بسته جذاب دیداری و شنیداری در یک زمان بسیار محدود در فضای کافه‌ها و شهر کتاب‌ها که می‌تواند فضای شلوغ و پرازدحامی باشد، تجربه محیطی را با بچه‌ها داشته‌ باشیم. اولین اجرای این برنامه روز گذشته (شنبه) در شهرکتاب مرکزی اجرا شد و از امروز تا جمعه ساعت ۱۸ به ترتیب در کافه هایکو، شهر کتاب وارطان، کافه تی آرت، شهرکتاب الف، موزیکافه خرابات و کافه‌نشین اجرا می‌شود.