سرانجامِ این قانون دوباره به لایحه دیگری به نام لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری در سال ۱۳۹۲ ختم می‌شود که همچنان در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است. با اینکه نزدیک به نیم قرن از تصویب این قانون می‌گذرد، هنوز یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی فرهنگ و هنر رعایت حقوق مالکیت‌شان است. نشست «حقوق مالکیت هنری» ساعت ۱۶تا ۱۸ در سالن استاد جلیل شهناز خانه‌ هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر، بوستان هنرمندان برگزار خواهد شد.