همچنین در جلد این هفته‌نامه سه عنوان دیگر نیز به چشم می‌خورند: «بمانیم که چه؟: فردای خروج ایران از برجام چه می‌شود؟»، «استبداد تورمی: چه نسبتی میان تورم و اقتدارگرایی وجود دارد؟» و «کاشتن باد: شایعات علیه بانک مرکزی چه سرانجامی دارد؟».هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه‌ هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. تجارت فردا ۱۰۰ صفحه و قیمتش ۱۲هزار تومان است.