از مختصات این کارنما می‌توان به استفاده از متریال‌های متفاوت چون شیشه، فلز و... اشاره کرد. در خوانش فرمالیسم، محور، فرمِ معنادار است، اینکه تا چه حد در آثار هنرمند وحدت فرمال دیده می‌شود قابل نقد است. رگه‌هایی از دیدگاهی عقل‌گرایانه یا مفهومی در این آثار دیده می‌شود. مفهوم «من» نزد متفکران معاصر، چالش‌برانگیز و قابل‌تامل است. به عبارتی زمان و مکان شاهد تولید من‌های متفاوتی است و انسان‌ها در موقعیت‌های متفاوت هویت‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. همچنانکه این هنرمند در آثارش ردپاهای متکثری از هنر مدرن ارائه داده است. علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه «هزاران اکنون» تا ۱۰ بهمن‌ فرصت دارند به گالری شیرین به نشانی خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۵ مراجعه کنند.