قیصری که نام وی در این فهرست قرار گرفته است به دنبال این مساله با نگارش یادداشتی به نفس وجود این فهرست انتقاد کرد و نوشت: «از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌عنوان جایی که با کتاب مونس و همنشین هستند، انتظار می‌رفت که نویسندگان را یعنی تمام نویسندگان را مدافع ارزش‌های والای انسانی بداند حتی کسانی که روزگاری با مادشمن بودند و هم‌کیش ما نبودند. تقسیم‌بندی زودگذر و سیاسی را به عهده سیاسیون بگذارید و در روزگاری که دیگران بذر نفاق می‌کارند و بی‌اعتمادی سکه رایج شده، شما اعتماد جلب کنید. کتاب خاصه رمان به ما می‌آموزد که بنی‌آدم اعضای یکدیگرند پس به مشترکات نگاه کنیم تا تفاوت‌ها.من از آنجا که سال‌هاست از جنگ نوشته‌ام و ضد جنگ خوانده‌اند این تعریف از ارزش را متوجه نمی‌شوم. با اینکه می‌دانم شما نیت خیر دارید ولی چون این حرکت جز رنجش و فاصله تا این لحظه چیزی به ارمغان نداشته است از حضور در آن منصرف می‌شوم.» پیش از این مصطفی مستور نیز با نوشتن یادداشتی از قرار گرفتن نامش در فهرست نویسندگان متعهد و ارزشی ابراز ناخرسندی کرده و خواستار حذف نامش از این لیست شده بود.