این کنسرت شامل دو بخش است که در بخش نخست، قطعاتی در مقام «شاخوشینی» و دستگاه چهارگاه اجرا و در بخش دوم قطعاتی در مقام‌های «ساروخانی»، «سحری»، «غریبی»، دستگاه شور و ماهور اجرا می‌شود. کنسرت دونوازی تنبور و کمانچه با اجرای حیدرکاکی و پسرش همایون کاکی از ساعت ۲۱ در تالار رودکی برگزار خواهد شد.