این رمان پس از چاپ در فهرست نامزدهای نهایی گودریدز سال ۲۰۱۸ قرار گرفت و جامعه ادبیات آمریکا آن را مورد توجه قرار داد. «همه آن‌چه همیشه می‌خواستیم» سه راوی دارد که از سه زاویه متفاوت، داستان زندگی آدم‌های زخم‌خورده را روایت می‌کنند.  این آدم‌ها از عشق، تنهایی، گذشته و تلخی‌های زندگی مدرن زخمی شده‌اند. این کتاب اولین عنوان چاپی نشر سنگ است که با همکاری نشر خزه، گروه مشترک انتشاراتی خزه و سنگ را تشکیل می‌دهند. رمان «همه آن‌چه همیشه می‌خواستیم» با ۳۵۲ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان چاپ شده است.