نام رومن رولان در ایران با نام محمود اعتمادزاده مترجم و نویسنده فقید پیوند خورده است. م. ا. به‌آذین مهم‌ترین آثار این نویسنده را به فارسی ترجمه کرده است.  این نشست امروز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه ساعت ۱۷ در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع درخیابان نجات‌اللهی، چهارراه ورشو برگزار می‌شود.