همچنین «دولت دستپاچه: کارخانه تولید بخشنامه تعطیل می‌شود؟»، «شاهکار فرزندان آدام اسمیت: مهم‌ترین یافته‌های علم اقتصاد در سال ۲۰۱۸ چه بود؟» و «خواب زمستانی: بازار خودرو به کدام سو می‌رود؟» نیز روی جلد این هفته تجارت فردا بازتاب پیدا کرده‌اند. هفته‌نامه تجارت‌فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای ۱۲ هزار تومان قیمت دارد.