شورای محلی «‌پورت تالبوت»‌ شهری در جنوب ولز،‌ پیشنهاد داد تا هزینه جابه‌جایی نقاشی و ساخت پارکینگ جدیدی در ازای دیوار برداشته شده برای مالک این پارکینگ را پرداخت کنند. سخنگوی این شورا بیان کرد:‌ «شورا تاکنون تمامی تدابیر لازم برای محافظت از این اثر هنری و کنترل کردن ترافیک در این منطقه در طول مدت کریسمس و سال نو را به عمل آورده اما به دلیل افزایش مالیات ساکنان این منطقه، ادامه این کار مقدور نیست.» حدود ۲۰ هزار نفر تاکنون از این اثر هنری بازدید کرده‌اند. «بنکسی» هنرمند گرافیتی‌کار اهل بریستول است که با نقاشی‌های دیواری و هنر گرافیتی اعتراضی خود، شهرت جهانی دارد، با این حال هنوز هویت اصلی او فاش نشده است.