به گزارش «ایسنا» بهمن کیارستمی در پی خبرهای مبنی بر ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت پس از استعفای وزیر بهداشت و انتصاب سرپرست جدید و درخواست مجدد برای ارائه گزارش روند درمانی عباس کیارستمی به این وزارتخانه توضیح داد: یک سال و پنج ماه پیش یعنی تیرماه سال گذشته از وزیر بهداشت درخواست کردیم تا در مراسم سالگرد فوت کیارستمی حضور پیدا کنند و توضیحاتی را درباره روند درمانی او بیان کنند. زیرا تا آن زمان هیچ اطلاعات قابل استنادی درباره پرونده پزشکی و روند درمان به ما داده نشده بود و سازمان‌ نظام پزشکی و پزشکی قانونی تنها احکامی صادر کرده بودند، بدون آنکه گزارشی از روند درمان داده باشند. وی توضیح داد: کمیسیون‌های زیادی در طول یک سال این پرونده را بررسی کردند و تنها جوابی که داده شد این بود که دکتر احمد میر ۵ درصد قصور انجام داده و این قصور در پرونده او درج خواهد شد.  فکر می‌کنم هر فردی هم که جای من بود و کسی را به این شکل از دست داده بود، حق داشت گزارش بخواهد و درجریان همه جزئیات قرار بگیرد. این گزارش می‌تواند همچنان محرمانه نگه داشته شود؛ ولی در صورتی که در اختیار ما قرار بگیرد، این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم با آن‌چه کنیم که آن را علنی کنیم یا نه که با توجه به مسیری که این پرونده تا امروز طی کرده دلیلی بر محرمانه نگه داشتن آن وجود ندارد.