جان اشتاین‌بک نویسنده آمریکایی که رگ و ریشه آلمانی داشت، به واسطه رمان معروف «خوشه‌های خشم» شناخته می‌شود. او به دلیل قدرتمندی داستان‌هایش در بازنمایی واقعیت، جایزه نوبل را در سال ۱۹۶۲ از آن خود کرد. این نویسنده متولد سال ۱۹۰۲ و درگذشته به سال ۱۹۶۸ است و رمان «دشت بهشت» را در سال ۱۹۳۲ نوشته است. این رمان سال‌ها پیش با ترجمه پرویز داریوش با عنوان «چمنزارهای بهشت» به چاپ رسیده بود. رمان «دشت بهشت» در ۲۴۰ صفحه و قیمت ۲۷ هزار تومان از سوی نشر افق منتشر شده است.