روزیکشنبه ۲۳ دی ماه هم گروه «کماکان» به سرپرستی و خوانندگی ماکان اشگواری و گروه «جالبوت» به سرپرستی محمدعلی ذاکری که اجرای آنها در دوره سی و سوم جشنواره موسیقی فجر با استقبال خوب منتقدان مواجه شده بود. کنسرتی را برگزار می‌کنند. گروه تازه تاسیس «سلیدون» هم که اولین کنسرت رسمی خود را در رویداد قبلی «شب‌های جنوب» و پس از آن در اردیبهشت ماه سال ۹۷ برنامه‌ای را برای مخاطبان اجرا کرد، روز دوشنبه ۲۴ دی ماه کنسرت دیگری را در چارچوب «شب‌های جنوب ۳» برگزار می‌کند. همچنین محسن شریفیان نوازنده مطرح نی‌انبان و سرپرست گروه موسیقی «لیان» در بخش دوم برنامه‌ای را اجرا می‌کند.