در بخش شعر «نقد و بررسی کتاب تهران»، شعری از محمود کیانوش با عنوان «به‌نام حقیقت پنهان» به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. بخش ویژه نشریه با عنوان  «تپش سایه دوست، برای نودمین زادروز سهراب سپهری»  منتشر شده  است. در «کندوکاو» این شماره هم مصاحبه‌ای با همایون کاتوزیان با عنوان «خلیل ملکی ملی‌گرا نشد» بازنشر شده است. خاطرات فرهنگی، داستان، کتاب‌های خارجی، کتاب‌های فارسی، معرفی کوتاه، در این دنیای بزرگ، گزارش‌ها، خواندنی‌ها و نکته‌ها، کتاب‌ها و نشریه‌های تازه، آینه‌چون، نامه‌ها و نیازمندی‌های فرهنگی بخش‌های دیگر این شماره از  فصلنامه «نقدوبررسی کتاب تهران» است که با صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی هرمز همایون‌پور در ۲۲۰ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.