دختر ۱۶ ساله در روستایی در یورکشایر زندگی می‌کرد و عکس را فرانسیس، دخترخاله ۱۰ ساله‌اش گرفته بود. دخترک اعلام کرد که این پری‌ها را پیش از این کنار رودخانه هم دیده بود و از پدرش درخواست کرده دوربینی به او بدهد تا بتواند عکسشان را ثبت کند.  دویل حضور پری‌ها در این عکس را باور کرد و وقتی عکس‌های بیشتری از این پریان دریافت کرد دو مقاله و یک کتاب غیرداستانی با عنوان «آمدن پریان» نوشت و در آن اصرار کرد که پری‌های حاضر در عکس‌ها واقعی هستند. همین موضوع سبب شد رسانه‌ها، مردم و کلیسای کاتولیک از او انتقاد کنند. خالق شرلوک هولمز در سال ۱۹۳۰ درگذشت ولی در سال ۱۹۸۳ السی رایتِ مسن در نهایت به حقه خود اعتراف کرد و گفت عکس پری‌ها را از کتاب کودکی برش داده و با نخ‌های نامرئی از درخت آویزان کرده است تا فرانسیس عکسی از آن بگیرد.