در روز اول همایش در  پژوهشگاه علوم انسانی که شنبه ۱۵ دی ماه خواهد بود به خوانش ایرانی از آثار واسینی الاعرج خواهیم پرداخت. این برنامه حاصل مطالعه جمعی دانشجویان ایرانی از آثار این نویسنده و ارائه نظراتشان درباره جهان داستانی اوست. در پنل دوم گفت‌وگویی میان مسعود کیمیایی و الاعرج با عنوان سینمای ایران از پشت عینک عربی برگزار می‌شود.  در روز دوم همایش نشستی با حضور الاعرج و هوشنگ مرادی کرمانی با عنوان مربای شیرین و زیتون تلخ برپا خواهد شد. در روز سوم نیز برنامه‌ای با عنوان شهرزاد ایران شهرزاد بغداد با حضور آقای الاعرج و حسن فتحی برگزار می‌شود و همچنین چیستا یثربی و زینب الاعرج در نشستی با موضوع زنان کارگردان در سینمای ایران و اعراب به سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین سه شنبه ۱۸ دی ماه نیز به میزبانی مدرسه ملی سینما کارگاهی از سوی الاعرج با عنوان کارگاه اقتباس سینما از ادبیات با نگاهی به ادبیات جهان عرب و آثار نجیب محفوظ و احسان عبدالقدوس از سوی آقای الاعرج برگزار می‌شود.