محمد شمس لنگرودی شاعر و پدر وی درباره این نمایشگاه نوشته است: «چیزی که در کارهای الیانا به این وضع زیبایی‌شناختی کمک می‌کند در کنار هم نهادن غول‌ها در کنار موجوداتی کوچک است که به اثر معصومیتی کودکانه می‌بخشد. در کار او فیل غول معصومی است که بر چهارپایه بچه‌ها می‌نشیند. اردک از باران به چتری پناه می‌برد که ابر همزاد اوست. فضانوردان از اعماقِ آسمانی سرنگون شده از اعماق زمین به زمینی نامطمئن صعود می‌کنند که ماشین‌هایش بر سطحی لغزنده قرار دارند. به نظر می‌رسد که هنر در نظر الیانا بازی زیبایی‌شناسانه لذت‌بخشی برای دست انداختن بی‌معنایی زندگی است. کیفیت کار را دیگران باید بگویند اما فلسفه کارهایش به گمانم همین است.» نمایشگاه «تو هم می‌بینی همونی که من می‌بینم؟» جمعه ساعت ١۶ تا ٢۴ افتتاح می‌شود و تا ۱۹ دی ماه در گالری آس به نشانی شریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، شماره ١٨٣١ ادامه دارد.