حجت نظری با ابزار تاسف از اینکه موفق نشده است از لوح ثبتی خانه پدری فروغ در کنار مزار او رونمایی کند، اظهار کرد: «امیدواریم در مدت نه چندان طولانی که از عمر شورای شهر پنجم باقی مانده، بتوانیم با کمک کمیسیون فرهنگی شورا و شهرداری، فضای آرامستان ظهیرالدوله را که بخشی از هویت شهر تهران است، در معرض دید و بازدید عموم قرار دهیم.» آرامگاه ظهیرالدوله از شهریور ۱۳۹۱ تا امروز فقط روزهای پنج‌شنبه پذیرای مراجعه‌کنندگان و علاقه‌مندان است. این مکان طرح ‌تفکیک جنسیتی را در پیش گرفته چنانکه خانم‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر و آقایان از ساعت ۱۳ تا ۱۶ بعد از ظهر ‌می‌توانند از آن بازدید کنند.