اعضای این گروه حدود دو سال است که بسیاری از تورهای کنسرت خود را در داخل و خارج از کشور به حالت تعلیق درآورده و به نظر می‌رسد تهیه و تولید آلبوم دوم بزرگ‌ترین دلیل این غیبت بلندمدت «کاکوبند» است.  کاکوبند تجربه‌ای مبتنی بر مقدم بودن لحن بر کلام است و از همان روزهای نخست برای تولید یک اثر در ژانر موسیقی جهانی تشکیل شد. قطعات موسیقی ساخته‌شده توسط این گروه و آواهای روی این قطعات به ظاهر فاقد معنا و مفهوم مشخصی هستند و زبان در آن محدودیتی ندارد.