شمس لنگرودی در مصاحبه‌ای درباره دلیل سرودن اشعار این کتاب توضیح داده است: «شاید جالب باشد که بدانید، علاقه اول من موسیقی بوده است؛ اما در شهر کوچک ما نه کلاسی بود و نه امکاناتی تا به واسطه آن موسیقی بیاموزم. از طرفی من در یک خانواده مذهبی با پدری روحانی زندگی می‌کردم که اگر امکانات و کلاسی هم بود به من اجازه نمی‌دادند که به دنبال موسیقی بروم. به همین دلیل بعدها که کمی دستم باز شد، خودم به‌صورت غیرعلنی و به شکلی غیرآکادمیک به موسیقی پرداختم و به نوعی به سراغ عقده‌های کودکی رفتم تا گذشته را جبران کنم.» «کتاب موسیقی» سروده‌های شمس لنگرودی در ۹۲ صفحه به بهای ۱۰ هزار تومان از سوی موسسه انتشارات نگاه راهی کتابفروشی‌ها شده است.