این خواننده جهانی موسیقی آذربایجان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا کشور آذربایجان نظامی گنجوی را شاعر خود می‌داند، گفت: بزرگان همواره به کل بشریت تعلق دارند. از نظر من نظامی مربوط به کل بشریت است. من در این پروژه تلاش کردم ماجرا را به شکلی کاملا هنری نگاه کنم بنابراین نمی‌توانم بگویم که نظامی به آذربایجان تعلق دارد. قاسم‌‌اف در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر عدم توفیق او با خوانندگان ایرانی در پروژه‌های قبلی از جمله کنسرت پرواز همای از نگاه مخاطبان تخصصی حوزه موسیقی و ارتباط آن با پروژه «هفت پیکر» عنوان کرد: پرواز همای جوان است و تماشاگران مخصوص به خود را دارد. ما در کنسرت‌هایی که با این خواننده برگزار کردیم شاهد حضور جوانان زیادی بودیم که به کنسرت او آمده بودند. آن جوان‌هایی که به خاطر او آمده بودند موسیقی ما را هم دیدند. البته من با سلیقه او کاری ندارم اما خوشحالم که فضایی فراهم شد که توانستیم موسیقی خودمان را به مخاطبان پرواز همای هم معرفی کنیم. در این پروژه نیز از طرف سعید خاورنژاد به من پیشنهاد شد که حضور داشته باشم. من با عشق و حالی خوب به این پروژه آمدم و امیدوارم فضا به سمتی کشیده شود که بتواند مورد رضایت مخاطبان تخصصی موسیقی نیز قرار گیرد. به هر ترتیب درپروژه قبلی هر چه همای گفت همان شد اما اگر قرار باشد در پروژه‌هایی بخواهم با او کار کنم ماجرا هم در حوزه مالی و هم در حوزه هنری باید همانی باشد که من می‌گویم.