این نقاشی دیواری، در نمای نخست تصویر پسری در یک قسمت دیوار را نشان می‌دهد که ظاهرا برف روی سرش می‌بارد؛ اما در طرف دیگر دیوار، تصویری از آتش مشاهده می‌شود و این واقعیت را مشخص می‌کند که آنچه در ظاهر برف می‌نماید، در واقع خاکستر حاصل از دود است. این نقاشی، نمایی از این شهر صنعتی، فولادکاری در آن و آلودگی موجود در شهر را به نمایش می‌گذارد. در همین حال، «مایکل شین» هنرپیشه هالیوود برای محافظت از این اثر هنری، مقادیری کمک مالی اهدا کرده و گفته است می‌خواهد مطمئن شود که مالک این تعمیرگاه برای محافظت از نقاشی، مجبور به پرداخت پول نشود. «ایان لوئیز» مالک این تعمیرگاه گفته که این اثر هنری را قبل از مشاهده روی دیوار تعمیرگاه خودش، در فیس‌بوک دیده است. وی دلیل انتخاب پورت تالبوت برای رونمایی از این نقاشی را حادثه چند ماه پیش در این شهر دانست که در جریان آن منازل مسکونی و خودروها زیر غبار سیاه‌رنگ حاصل از فولادکاری مدفون شدند.