این کتاب در ۱۰ فصل به مباحثی همچون رقابت فضایی در قرن بیست و یکم، همکاری‌های زیست‌محیطی فضایی، نظریه‌های روابط بین‌الملل و قدرت فضایی، ضرورت تدوین حقوق فضای و... جدید می‌پردازد. کتاب «فضای ماورای جو از منظر سیاست و حقوق بین‌الملل» در ۳۴۱صفحه و در ۵۰۰ نسخه با قیمت ۳۰ هزار تومان توسط انتشارات فرهنگ‌شناسی منتشر شده است.