این بازیگر که در ویژه برنامه شب یلدا شبکه یک حاضر شده بود، گفت: در مرحله صداگذاری وقتی کلاه گیس مرا دیده بودند گفته بودند این شخصیت دیگر چیست و می‌خواستند نقشم را حذف کنند اما خوشبختانه آقای نجفی لابی کرد و فیلم را به طریقی به حضرت امام (ره) رساند و ایشان گفتند چه اشکالی دارد؛ اگر قرار باشد زن دربار مغول مثل زنان دیگر باشد که نمی‌شود. این‌گونه به جز سه سکانس که نتوانست از تیغ سانسور بگذرد، باقی صحنه‌ها پخش شد. سربداران سریالی است تاریخی که بر اساس قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ حسن جوری علیه استیلای مغول بر ایران ساخته شده‌است. کارگردان این مجموعه محمدعلی نجفی بوده و کیهان رهگذار نویسندگی و مشاور کارگردانی آن را بر عهده داشت.  این سریال از دهه ۶۰ چندین نوبت در شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش شده است.