ملکیان در این پیام اظهار کرد: بدون سر سوزن مبالغه‌ای استادی مانند دکتر محمدعلی موحد نیافتم. ویژگی‌های اخلاقی‌ای در استاد موحد وجود دارد که اگر یکی از این ویژگی‌ها در کسی باشد باید از این نصیب خدای متعال شاد باشد. یک ملاقات کافی است تا به ویژگی‌های اخلاقی او پی ببریم. این استاد دانشگاه با اشاره به شخصیت علمی و فرهنگی موحد گفت: استاد موحد در عین اینکه جامع‌الاطراف است در همه آنها متخصصانه سخن گفته‌ است؛ در عین جامع‌الاطرافی نوعی علامگی در او وجود دارد. او در هیچ‌کدام از حوزه‌ها قلم نزده الا اینکه متخصصانه سخن گفته باشد. ملکیان خاطرنشان کرد: محمدعلی موحد نظیر خواجه نصیرالدین طوسی است و در هر حوزه‌ای متخصص است. او با طبع مقالات شمس، شمس را به جهانیان معرفی کرد و شمس‌شناسی و مولوی‌شناسی را دست‌خوش تحول کرده است. او ویژگی دیگر موحد را روشنفکری او عنوان و بیان کرد: او برخلاف روشنفکران دیگر که به سنت پشت کرده‌اند نه تنها به سنت فرهنگی پشت نکرده بلکه به دنبال بازخوانی فرهنگی است.

ویژگی دیگر او سخت‌کوشی اوست. روشنفکران اندکی که به رفاه می‌رسند زندگی راحت‌طلبانه‌ای را پیش می‌گیرند و از مساعی اولیه خود ارتزاق می‌کنند، اما استاد موحد از روشنفکران سخت‌کوش است. مصطفی ملکیان با اشاره به سخنان زنده‌یاد داریوش شایگان گفت: شایگان می‌گفت جامعه بر چهار رکن محققان و دانشگاهیان، بوروکرات‌ها، رجل سیاسی و روشنفکران است و علت آشفتگی جوامع این است که این چهار رکن را ندارند. در جوامع سنتی که این رکن‌ها وجود نداشت اما در عین حال ثبات داشتند و تلاطم‌ها را پشت سر می‌گذاشتند، فرزانگانی وجود داشتند که نه روشنفکر بودند نه رجل سیاسی و نه دانشگاهی. این چهار گروه حل مساله می‌کنند اما فرزانگان خود حلِ مساله هستند. این شأن چهارم را کسانی که ارتباط نزدیکی با محمدعلی موحد دارند درمی‌یابند. او در پایان گفت: دکتر محمدعلی موحد از خود یک اثر هنری ساخته و این خیلی مهم است. از هر زاویه‌ای به این اثر هنری نگاه می‌کنید از آن لذت می‌برید. امیدوارم نسل‌های بعدی امثال موحد را بپرورند.