به گزارش «ایسنا» این خواننده افزود: خیلی چیزها باعث آسیب به آواز شده است، یکی از آنها شبکه‌های ماهواره‌ای است. خواننده‌ای می‌خواند که شعرش، شعر نیست. صدا و آهنگش هم صدا و آهنگ نیست. فقط با یک‌سری چیزها نظر جوانان را جلب می‌کنند. شاه‌زیدی با تاکید بر اینکه کار کردن در زمینه موسیقی اصیل ایرانی، ساده نیست؛ توضیح داد: جوان هم از عهده‌ موسیقی ایرانی برنمی‌آید و به سمت کارهای ساده و دم‌دست و به اعتقاد خودش لذت‌بخش می‌رود. اگر بخواهد موسیقی آوازی کار کند، باید بیست، سی سال کار کند. این کار، کار یک شب و یک روز و یک سال نیست. این هنرمند ادامه داد: برخی برای اینکه کلاس نروند و زحمت نکشند، کارهای دیگران را تقلید و بازخوانی و بازسازی می‌کنند. صدا و سیما هم لطفی به موسیقی واقعی ندارد؛ به‌ویژه سیما. همچنین به وسیله کامپیوتر صدا و ارکستر درست می‌کنند. همه چیزهای منفی دست به دست هم داده تا این وضعیت را شاهد باشیم.